Text › Sport

Intérpret termin specifikácian

🎮🏃 Sport

Termin specifikácian

  1. Эt - objekt an skhoola. Form objekt - sfer, эkuívalent basketbol. An эt, kartógrafy planet, y lokácian okean y multi territory, эxémplar Amérika, Kazakhstan, Európa, y India.

  2. Эt - apparátus. Funkcian apparátus - fabrikácian fotógrafy. An modern